Định hướng phát triển của thành phố

        Xem với cỡ chữ    

  1. 05 hưng đt phá

Thành phố Đà Nẵng xác định năm hướng đột phá về kinh tế – xã hội là:

  • Phát triển các ngành dịch vụ nhất là dịch vụ du lịch và thương mại;
  • Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin;
  • Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại;
  • Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực thi các chính sách xã hội giàu tính nhân văn;
  • Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao.
  1. Chương trình 5 không, 3 có

"5 không": Không có hộ đói; Không có người mù chữ; Không có người lang thang xin ăn; Không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng; Không có giết người để cướp của.

"3 có": Có nhà ở; Có việc làm và Có lối sống văn minh đô thị.

  1. Đà Nng – Thành ph môi trưng

Với tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện môi trường, tháng 10/2008, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt đề án "Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường".

Đề án được xây dựng trên tiêu chí đến năm 2020, các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, chất lượng môi trường nước, chất lượng môi trường không khí trên toàn thành phố được đảm bảo, tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Đà Nẵng.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông tin du lịch

Ẩm thực Đà Nẵng

Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu, thành phố xanh – sạch – đẹp hấp dẫn du khách bởi nhiều địa điểm du lịch và ẩm thực đặc sắc, ngon khó cưỡng.