Cơ cấu tổ chức

        Xem với cỡ chữ    

co-cau-to-chuc-so-ngoai-vu

VĂN PHÒNG

 • Chức năng
  Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở; công tác cải cách hành chính; công tác dân vận, công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tài chính kế toán; hành chính quản trị; văn thư – lưu trữ; xây dựng cơ quan văn hóa; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và một số công tác khác theo phân công của lãnh đạo Sở.
 • Nhiệm vụ
  – Tham mưu và tổ chức thực hiện việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách sách đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính và sự nghiệp theo sự phân cấp quản lý;
  – Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thi đua –khen thưởng và kỷ luật theo quy định;
  – Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Sở. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định. Theo dõi và kiểm tra kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở, các chương trình, kế hoạch của Sở và nhiệm vụ UBND thành phố giao; Chuẩn bị nội dung và dự thảo Thông báo kết luận của lãnh đạo tại các cuộc họp giao ban định kỳ, sơ kết quý/năm và các cuộc họp đột xuất khác;
  – Tham mưu chỉ đạo, điều hành và tổ chức điều phối các hoạt động của Sở và sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
  – Tham mưu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mục tiêu và nội dung đã được UBND thành phố phê duyệt và tình hình thực tế của cơ quan. Tham mưu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan;
  – Tham mưu triển khai thực hiện chương trình công tác dân vận theo mục tiêu và nội dung của các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo;
  – Tham mưu và thực hiện việc sử dụng và quản lý kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động thường xuyên cơ quan, phục vụ công tác đoàn ra, đoàn vào, các nguồn kinh phí khác và cơ sở vật chất, tài sản công đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định hiện hành của nhà nước.
  – Tham mưu và thực hiện mua sắm, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, xây dựng cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở.    Thực hiện công tác hậu cần phục vụ lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo thành phố tiếp khách đoàn vào, đi công tác nước ngoài, dự các hội nghị, hội thảo. Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, bảo vệ cơ quan.
  – Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nhà nước về công tác văn thư – lưu trữ.
  – Tham mưu việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động cơ quan đạt hiệu quả. Vận hành các phần mềm ứng dụng và quản lý trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở;
  – Tham mưu triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định;
  – Tham mưu triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm…;
  – Tham mưu triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
  – Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố;
  – Tham mưu triển khai hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ;
  – Phối hợp tham mưu triển khai công tác dân quân tự vệ;

THANH TRA

 • Chức năng
  Giúp Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ và công tác phòng, chống tham nhũng, công tác pháp chế, công tác tiếp công dân và một số công tác khác theo phân công của lãnh đạo Sở.
 • Nhiệm vụ
  – Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, phòng chuyên môn, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ;
  – Thanh tra chuyên ngành đối với việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy đinh của pháp luật;
  – Tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
  – Tham mưu và triển khai công tác pháp chế và công tác tiếp dân tại cơ quan theo quy định;          

PHÒNG LẾ TÂN

 • Chức năng
  Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng lễ tân nhà nước đối với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố, các đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài;  lễ tân, khánh tiết đối với các hoạt động đối ngoại tại thành phố; công tác thông tin, tuyên truyền  đối ngoại, quản lý phóng viên báo chí nước ngoài; văn hóa đối ngoại,, công tác quản lý các cơ quan lãnh sự nước ngoài trên địa bàn thành phố và công tác biên, phiên dịch
 • Nhiệm vụ
  – Tham mưu UBND thành phố thống nhất quản lý và tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên điạ bàn thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố; tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế của Trung ương theo sự phân công và quy định của Trung ương. Định kỳ thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình đoàn vào lãnh đạo thành phố tiếp;
  – Chủ trì tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài theo phân công. Phối hợp thực hiện công tác lễ tân của các đoàn lãnh đạo thành phố/Sở đi công tác nước ngoài;
  – Tham mưu, tổ chức các hoạt động lễ tân khánh tiết các hoạt động đối ngoại thành phố;
  – Hướng dẫn nghi thức xã giao, lễ tân đối ngoại và các lĩnh vực liên quan  cho các sở, ban, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể và các cấp chính quyền của thành phố;
  – Tham mưu duy trì hoạt động, quản lý trang web chuyên ngành Sở;
  – Theo dõi và quản lý các đoàn phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại thành phố theo quy định của pháp luật. Cấp phép phát hình đi quốc tế cho các phóng viên báo chí nước ngoài.
  – Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn thành phố sau khi được UBND thành phố phê duyệt;
  – Tham mưu, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.
  – Quản lý đội ngũ biên phiên dịch của Sở; Phân công thực hiện công tác biên, phiên dịch cho lãnh đạo thành phố khi tiếp và làm việc với đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại Đà Nẵng; Phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Sở đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ biên phiên dịch của Sở.

PHÒNG LÃNH SỰ – VIỆT KIỀU

 • Chức năng
  Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức (CBCC) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố và người nước ngoài do UBND thành phố mời vào; công tác lãnh sự; đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố; công tác biển đảo; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.
 • Nhiệm vụ
  – Tham mưu thống nhất quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của CBCC thuộc quyền quản lý của UBND thành phố; thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn lãnh đạo thành phố/Sở đi công tác nước ngoài; định kỳ thống kê, tổng hợp, báo cáo các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của UBND thành phố;
  – Tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác ở nước ngoài (theo phân công);
  – Giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực của người nước ngoài do UBND thành phố mời vào làm việc; định kỳ thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình đoàn vào của các sở, ban, ngành, quận, huyện và các tổ chức đoàn thể khác.
  – Theo dõi, tổng hợp tình hình di trú của công dân Việt Nam tại địa bàn thành phố.
  – Xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố và Bộ Ngoại giao;
  – Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, việc đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn thành phố tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam;
  – Tham mưu UBND thành phố giải quyết việc tàu bay, tàu thuyền nước ngoài đến hoặc quá cảnh Đà Nẵng theo quy định hiện hành;
  – Phối hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân;
  – Giúp lãnh đạo Sở tham mưu UBND thành phố về công tác biển đảo tại thành phố theo quy định của pháp luật. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Ngoại giao các tranh chấp nảy sinh trên biển thuộc địa bàn thành phố. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới trên biển;
  – Giúp lãnh đạo Sở làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp đỡ thành phố
  – Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao; thiết lập quan hệ với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ, vật chất của người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển của thành phố; thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố;
  – Tham mưu UBND thành phố thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố; phối hợp các sở, ban ngành liên quan thẩm định kế hoạch, nội dung về việc các tổ chức, cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố;
  – Tham mưu UBND thành phố, Bộ Ngoại giao về vấn đề tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) trên địa bàn hành phố;
  – Phối hợp tham mưu UBND thành phố việc tiếp nhận bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tặng; việc tặng, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế.

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 • Chức năng
  Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức trên thế giới; chuẩn bị nội dung để lãnh đạo thành phố tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung các đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài; xây dựng Chương trình hoạt động đối ngoại tổng thể dài hạn và hàng năm của thành phố, các chương trình, dự án của Sở; định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình này.
 • Nhiệm vụ
  – Đề xuất, xây dựng kế hoạch đoàn ra hàng năm; chuẩn bị chương trình, nội dung cho các đoàn lãnh đạo thành phố đi nước ngoài
  – Đề xuất và chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Sở làm việc với các đoàn khách nước ngoài hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức tại thành phố và ở nước ngoài.Tổ chức các đoàn khách quốc tế theo phân công
  – Chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ phận trong cơ quan và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại tổng thể dài hạn và hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy.
  – Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; giúp lãnh đạo Sở đôn đốc các ngành triển khai và tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan;
  – Phối hợp các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư tại thành phố theo sự phân công của UBND thành phố;
  – Tham gia công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, phối hợp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của thành phố; giúp các doanh nghiệp thành phố mở rộng hợp tác với các nước.
  – Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị – an ninh, kinh tế quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố; Cung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại cho lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở và các doanh nghiệp (theo đề nghị);
  – Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức trên thế giới;
  – Tham mưu UBND thành phố ký kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác với các địa phương, tổ chức nước ngoài; tổ chức triển khai thực hiện điều ước quốc tế tại thành phố theo quy định của pháp luật; Chuẩn bị nội dung thỏa thuận và tham mưu các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hướng giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến hợp tác quốc tế;
  – Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hình thức, nội dung hợp tác với các địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các cơ quan đại diện ngoại giao. Theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện các chương trình hợp tác;
  – Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và phối hợpvới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong các hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố.
In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông tin du lịch

Ẩm thực Đà Nẵng

Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu, thành phố xanh – sạch – đẹp hấp dẫn du khách bởi nhiều địa điểm du lịch và ẩm thực đặc sắc, ngon khó cưỡng.