Chức năng nhiệm vụ

        Xem với cỡ chữ    

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 4285/QĐ – UB ngày 15 tháng 11 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

  • Tham mưu triển khai mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của thành phố với các nước và các tổ chức quốc tế.
  • Hướng dẫn hoạt động đối ngoại cho các sở, ban, ngành, các tổ chức kinh tế – xã hội, đoàn thể và các cấp chính quyền của thành phố. Đôn đốc kiểm tra thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố.
  • Phối hợp quản lý các tổ chức và người nước ngoài, tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến tổ chức và người nước ngoài tại thành phố.
  • Chuẩn bị nội dung làm việc và tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố, tổ chức phục vụ và đón tiếp các đoàn khách quốc tế của TW theo sự phân công và quy định của TW.
  • Hướng dẫn và làm các thủ tục cho các đoàn ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào thuộc phạm vi quản lý của thành phố.
  • Thực hiện công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  • Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại, kêu gọi đầu tư viện trợ nước ngoài cho địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.
  • Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ đối ngoại của thành phố.
  • Tuyển chọn, cung ứng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài có văn phòng đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Thuận.
  • Dịch thuật và thực hiện dịch vụ đối ngoại.
In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông tin du lịch

null