Thủ tục quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài

        Xem với cỡ chữ    

– Trình t thc hin: (Sửa đổi, bổ sung)

 • Bước 1: Văn bản đề nghị đăng ký quản lý lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài được tiếp nhận tại tổ "1 cửa" của SCEDFA
 • Bước 2: Văn bản đề nghị đăng ký quản lý lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài được trình Giám đốc/Đại diện lãnh đạo SCEDFA/Người được ủy quyền xem xét, phê duyệt trong ngày trước khi giao cho chuyên viên chuyên trách xử lý
 • Bước 3: Hướng dẫn người lao động Việt Nam hoàn thành hồ sơ nhân viên theo quy định
 • Bước 4: Thực hiện kiểm tra, xác minh lý lịch của người lao động Việt Nam
 • Bước 5: Tiếp nhận kết quả thẩm tra, xác minh lý lịch của người lao động Việt Nam từ cơ quan chức năng, trình lãnh đạo SCEDFA xem xét, phê duyệt trong ngày sau đó chuyển ngay cho chuyên viên chuyên trách xử lý trong vòng 02 ngày làm việc
 • Bước 6: Kể từ ngày SCEDFA nhận hồ sơ đầy đủ của người lao động. Trong vòng 15 ngày làm việc, SCEDFA có văn bản gửi tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định hoặc không đồng ý quản lý (có lý do)
  Hoặc sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng, nếu người lao động có các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh chính trị thì SCEDFA có văn bản gửi tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc không đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định
 • Bước 7: Ngay sau khi gửi văn bản cho tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định thì chuyên viên chuyên trách công tác nhân sự có trách nhiệm nhập dữ liệu cá nhân của người lao động vào chương trình phần mềm quản lý và lưu hồ sơ.

– Cách thc thc hin: (Sửa đổi)

 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể gửi văn bản đến SCEDFA qua đường bưu điện, hoặc fax, hoặc nộp trực tiếp, hoặc scan văn bản và gửi thư điện tử.

– Thành phn, s lượng h sơ: (Sửa đổi) 01 bộ

 • Thành phn h sơ: (Sửa đổi)

– ĐƠN XIN VIC LÀM (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh)

Tiếng Vit: Theo mẫu số 01 được quy định tại Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/03/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
   Tiếng Anh: Người lao động tự viết

 

SƠ YU LÝ LCH (02 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh)

Tiếng Vit: Theo mẫu đính kèm và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người lao động có hộ khẩu hoặc nơi cư trú.
Tiếng Anh: Người lao động tự viết

 

01 GIY CHNG NHN SC KHO hợp lệ của cơ quan Y tế (không quá 06 tháng)

06 NH MÀU 4×6 (không quá 06 tháng)

– 04 NH MÀU 3×4 (không quá 06 tháng)

01 BN SAO VĂN BNG – CHNG CH chuyên môn nghiệp vụ(có chứng thực)

01 THƯ GII THIU của tổ chức, cá nhân đã tuyển dụng

01 GIY CAM KT thực hiện 10 Điều Quy định của Bộ Ngoại giao đối với người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài

03 BN SAO HP ĐNG LAO ĐNG (của người lao động Việt Nam có công chứng hoặc dấu đỏ của tổ chức, cá nhân nước ngoài)

01 BN SAO GIY GII THIU của cơ quan, đơn vị làm việc cũ (nếu có)

 • S lượng h sơ: 01 (bộ)

– Thi hn gii quyết: (Sửa đổi) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ

– Đi tượng thc hin th tc hành chính: cá nhân

– Cơ quan thc hin th tc hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SCEDFA;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SCEDFA.

– Kết qu thc hin th tc hành chính: (Sửa đổi)

Văn bản gửi tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định hoặc không đồng ý quản lý (có lý do)

– L phí: Không có

– Tên mu đơn, mu t khai: (Sửa đổi)

– Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính:

Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đang thường trú tại Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, có đầy đủ hành vi dân sự theo quy định của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ (Điều 1). Không tiếp nhận hồ sơ của đối tượng qui định tại Điều 5 của Nghị định này.

– Căn c pháp lý ca th tc hành chính:

+ Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Nghị định số 75/2001/NĐ-CP ngày 19/10/2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 và Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

+ Quyết định số 1973/QĐ-BNG ngày 29/12/1998 của Bộ Ngoại giao về việc uỷ quyền cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Cung ứng lao động theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ;

+ Quyết định số 1504/QĐ-BNG ngày 27/9/1999 của Bộ Ngoại giao ban hành Quy định đối với người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định số 85/1998/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Quyết định số 1431/1998/QĐ-UB ngày 20/3/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Trung tâm dịch thuật Đà Nẵng thành Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng và bổ sung một số nhiệm vụ;

+ Quyết định số 41/1999/QĐ-UB ngày 23/3/1999 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng;

+ Quyết định số 5092/QĐ-UB ngày 26/6/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông tin du lịch

Ẩm thực Đà Nẵng

Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu, thành phố xanh – sạch – đẹp hấp dẫn du khách bởi nhiều địa điểm du lịch và ẩm thực đặc sắc, ngon khó cưỡng.