Hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư

        Xem với cỡ chữ    

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ dự án: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 70 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

 1. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ dự án:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng
– Địa chỉ: Số 70 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng
– Tel: (84-511) 3886243     Fax: (84-511) 3810056
– Email: ipc@danang.gov.vn

 1. Thời hạn giải quyết:
  – 5 ngày làm việc: đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư
  – 14 ngày làm việc: đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư
  – 25 ngày làm việc: đối với dự án phải xin ý kiến của Bộ, Ngành
  – 45 ngày làm việc: đối với dự án phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ
 1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
  a) Đối với nhà đầu tư lần đầu đầu tư vào Việt Nam (gắn với thành lập tổ chức kinh tế mới)
  – Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài các Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (chi tiết)
  – Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài các Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (chi tiết)
  – Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài các Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (chi tiết)
  – Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài các Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (chi tiết)
  b) Đối với trường hợp thành lập Dự án đầu tư mới không gắn với thành lập tổ chức kinh tế mới
  – Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài các Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (chi tiết)
  – Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài các Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (chi tiết)
  – Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài các Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (chi tiết)
  – Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài các Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (chi tiết)
  c) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
  – Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp (chi tiết)
  – Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (chi tiết)
  – Điều chỉnh GCNĐT trong trường hợp chuyển đổi từ Công ty cổ phần hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên (chi tiết)
  – Điều chỉnh GCNĐT trong trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty Cổ phần (chi tiết)
  – Điều chỉnh GCNĐT trong trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (chi tiết)
  d) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại Doanh nghiệp
  – Cấp GCNĐT đối với doanh nghiệp nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại Doanh nghiệp (chi tiết)
  e) Đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
  – Cấp Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chi tiết)
In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông tin du lịch

Ẩm thực Đà Nẵng

Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu, thành phố xanh – sạch – đẹp hấp dẫn du khách bởi nhiều địa điểm du lịch và ẩm thực đặc sắc, ngon khó cưỡng.