다낭시 외무국은 1997년에 설립되어 지속적으로 성장하였으며 다낭시의 외교업무에 많은 기여를 하였읍니다.
    1

여행 정보

Ẩm thực Đà Nẵng

Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu, thành phố xanh – sạch – đẹp hấp dẫn du khách bởi nhiều địa điểm du lịch và ẩm thực đặc sắc, ngon khó cưỡng.